Transport i Nord-Norge

Os-Expressene AS er den største aktøren på transport i Nord-Norge. I løpet av de siste årene har
OS-Expressene AS bygget opp sitt eget rutenett. Området dekker per dags dato i hovedsak hele området mellom Bodø og Alta, inkludert Svolvær og Lofoten.

Vi kjører daglige transportruter på disse strekningene. I tillegg kjøres det rene distribusjonsruter for blant annet Schenker, Tollpost og Bring i rutenettet vårt. Hovedårsaken til at vi har bygget opp vårt eget rutenett er at distribusjon og transport i dagens moderne samfunn haster og har blitt veldig komplisert.

OS-Ekspressene AS tilbyr alle som trenger å transportere eller å distribuere varer i Nord-Norge konkurransedyktige priser. Vi tilbyr også transporttjenesten "Express over natt". Leveres forsendelsen innen klokken 22.00 kan mottaker ha den 08.00 dagen etterpå.

Våre faste kunder

Per dags dato har OS-Expressene AS over 200 faste kunder innenfor transport. Fra egen terminal er noe av den viktigste distribusjonen fra DHL, Collicare og Tollpost. I tillegg vil tendensen med at flere store bedrifter setter bort transporten til rene distribusjonsselskaper fortsette.

En av grunnene til at Os-Ekspressene AS kan tilby gode priser er at vi allerede har etabler et fast rutenett. Utfordringene våre er å bli enda bedre på presisjon og kvalitet, ikke å finne ut hvilke ruter vi skal satse på.

Vi tilbyr både fastpris og timepris på faste transportoppdrag, flyttelass og ekstratransporter.