Flytteoppdrag

Flytteoppdrag utføres lokalt på timepris.

Over lengre distanser til avtalt pris.

Send oss en mail med beskrivelse av flytteoppdraget.

  • Fra-Til
  • Ca. antatt kubikk (hvilken bilstørrelse)
  • Ønsket tidspunkt